شرکت پارس‌فرانگرپرداز با همت گروهی از متخصصین شبکه و IT ، با هدف ایجاد بستری مناسب برای طراحی و انجام پروژه‌های فناوری اطلاعات ، در سال 1384 تاسیس ‏گرديد
متخصصین فنی این شرکت در چهار گروه تخصصی امنیت شبکه ، برنامه‌نویسی ، طراحی وب ، شبکه و پشتیبانی سازمان‌دهی شده‌اند .
هدف ما ، ارتقاء سطح ارائه خدمات الکترونیک ، امن سازی بستر های شبکه سازمانی ، تجمیع و بهینه سازی مراکز داده جهت نیل به جامعه و مشتریان مترقی و بهینه سازی مصرف امکانات و فرصتها است ، امید داریم در مسیر خدمت و پیشرفت ، همواره توفیق الهی شامل حالمان گردد.
مشتریان بزرگترین پشتوانه ی ما و اندیشه شان عظیم ترین سرمایه ماست از این رو :
راهکار ما ، انعکاس اندیشه شماست