تحقیق و توسعه نرم افزار

تولید نرم افزار به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه فناوری اطلاعات،در استقرار و پیشبرد تکنولوژیهای نوین در ابعاد گوناگون از اهمیت حیاتی و فوق العاده ای در جهان تکنولوژی محور برخوردار است.امروزه تقریباً در هیچ حوزه ای از علم و فناوری،نمی توان بدون در دست داشتن منابع متعددی از تکنولوژیهای نوین فناوری اطلاعات،که بعضاً در قالب ساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری عرضه می شود،قدمی اساسی در راستای پیشبرد آن برداشت.
توسعه زیرساختهای عمرانی،یکی از حوزه های علوم نوین است که استقرار تکنولوژیهای پیشرفته فناوری اطلاعات در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری درآن،باعث تحولات شگرفی درپیشبرد پروژه های دست نایافتنی عمرانی در شاخه های گوناگون آن شده است.احداث و بهره برداری از سازه های خارق العاده در ابعاد جاده ای،سد و شبکه،ساختمانی و نیروگاهی در نقاط مختلف جهان در نتیجه انجام محاسبات پیچیده و عظیم مهندسی به کمک تکنولوژیهای پیشرفته نرم افزاری بوده است.
در کشور ما نیز با توجه به آنکه در بعد کلی یکی از قطبهای توسعه فناوری اطلاعات در منطقه می باشد،این فرآورده در حوزه عمران نیز گسترش پیدا کرده،و در حال حاضر در برخی از شرکتهای پیشرو در صنعت عمران کشور،از سیستمهای فناوری اطلاعات در قالبهای نرم افزاری و سخت افزاری در کمک به پیشبرد پروژه های عمرانی استفاده می شود.
یکی از شرکتهایی که در این راستا گامهای اساسی برداشته،شرکت پار فرانگر بوده،که نه تنها در بکارگیری این تکنولوژی در کمک به پیشبرد پروژه های خود،بهره فراوانی برده،خود نیز قدم در راه تولید و بومی سازی برخی از نرم افزارهای کاربردی در حوزه تخصصی خود نهاده است.به نحوی که این فرآیند در هدف گذاری در سند استراتژیک شرکت نیز تأثیر بسزایی نهاده است.
بر این اساس شرکت راه یاب در راستای دستیابی به سند چشم انداز خویش،مبنی بر تبدیل شدن به بهترین شرکت تکنولوژی محور در خاورمیانه،هدف گذاری در بخش تولید نرم افزار را پیگیری نموده،و در حال حاضر موفق به تولید و بومی سازی برخی از مهمترین نرم افزارهای تخصصی در حوزه راهسازی شده است،که علاوه بر بکارگیری آن در پروژه های در دست انجام خود،اقدام به عرضه آنها به بازار برای استفاده دیگر شرکتهای فعال در این حوزه نموده است.
ویژگی بارز این نرم افزارها،تحلیل،طراحی و تکمیل مراحل تولید آن بر اساس فرآیندهای عینی پیشبرد پروژه،در فضای کاری و بکارگیری نیروهای متخصص عمرانی در روند تکامل آن بوده است.