مراکز داده

datacenterمرکز داده (Data Center ) به محل قرارگیری، نگهداری و پشتیبانی تچهیزات پردازشی , ذخیره سازی و ارتباطی اطلاق می گردد که وظیقه آن ها ارائه خدمات تحت شبکه می باشد. سازمانها، شرکت ها و افراد میتوانند با به کارگیری سرویس های ارایه شده از طرف مرکز داده وب گاه ها، اطلاعات و سرویسهای مبتنی بر شبکه خود را بر روی اینترنت , انترانت ,اکسترانت راه اندازی کنند .

بسته به نوع کاربردی که برای مرکز تعریف می شود، میتوان از آن به عنوان یک مرکز پردازشی، مرکز ذخیره داده، مرکز جمع آوری داده و یا تمامی موارد ذکر شده استفاده نمود.

شرکت پارس فرانگر پرداز با بهره گیری از گروه متخصصین با تجربه و فنی در زمینه طراحی مراکز داده و اتاق هاس سرور به عنوان پیشرو در زمینه طراحی و مشاوره زیرساختهای مراكزداده فعالیت می نماید . این شركت تاكنون خدمات مشاوره ، طراحی و اجرای مراكز داده خود را به جهت پیاده سازی دیتاسنترهای بزرگ و کوچک در اختیار مشتریان خود قرارداده است.

 

حوزه خدمات پارس فرانگر مشاوره، طراحی و نظارت بر نصب لایه های فیزیکی مراکز داده بر اساس استاندارTIA 942 می باشد و شامل بخش های زیر است:

 

 • مشاوره و طراحی

 • نظارت بر اجرای طرحها

 • اجرا

برخی از خدمات پارس فرانگر در زمینه طراحی و پیاده سازی مراکز داده به قرار زیر است


 • استفاده از استاندارد CDCPوTIA-942 بعنوان چتر استاندارد در طراحی مرکز داده
 • خدمات مشاوره در زمینه سطح استاندارد افزونگی مورد نیاز مراکز داده؛
 • خدمات مشاوره در زمینه انتخاب تجهیزات مورد نیاز؛
 • خدمات مشاوره جهت بهینه سازی اتاق های سرور و مراکز داده جهت رسیدن به سطح دسترسی بالاتر و یا افزایش بهره وری انرژی
 • ارائه نقشه های اجرایی مورد نیاز
 • انجام محاسبات مربوط به فضای Computer Room، NOC تعداد رک های مجاز
 • محاسبات شاخص های اقتصادی مرتبط با ايجاد مرکز داده NPV ، ROI و IRR
 • تخمين و محاسبه هزینه ساخت و اجرای يک مرکز داده
 • تطبيق استاندارد لازم جهت راه اندازی مرکز داده از نظر موقعيت (Location) با استفاده از استانداردهای ANSI/TIA-569-B و TIA-942
 • تطبيق استاندارد لازم جهت راه اندازی مرکز داده از نظر دسترسی (Authentication) با استفاده از استاندارد AHJ
 • تطبيق استاندارد لازم در خصوص قرار دادن UPS ها و باتری ها با استفاده از استاندارد AHJ
 • تطبیق استانداردهای لازم در خصوص ويژگی های ديوارهای مرکز داده و ارتفاع سقف تا کف بر اساس استاندارد IEC61000-4-2
 • تطبیق استاندارد لازم جهت روشنایی مرکز داده بر اساس استاندارد AHJ
 • تطبیق استاندارد لازم در خصوص بار کف قابل تحمل در يک مرکز داده بر اساس استادارد GR-63-Core
 • تطبیق استاندارد لازم در خصوص علامت گذاری (Labeling) با استفاده از استاندارد AHJ و TIA/EIA-606
 • تطبیق استاندارد لازم در خصوص لرزه با استفاده از استاندارد GR-63-Core
 • تطبیق استاندارد لازم در خصوص نظافت مرکز داده بر اساس استاندارد ANSI/TIA-569-B
 • تطبیق استاندارد لازم در خصوص سيستم سرمايش مرکز داده (HVAC) با استفاده از استاندارد ASHRAE
 • تطبیق استاندارد لازم جهت حفاظت از حريق با استفاده از استاندارد NFPA75 و طراحی مکانيزم‌های اطفاء حريق
 • بررسی مکانيزم های سرمايش متناسب با مرکز داده
 • محاسبات مربوط به سيستم سرمايش مورد نياز مرکز داده (HVAC)
 • محاسبات مربوط به محاسبه توان الکتريکی مورد نياز مرکز داده
 • طراحی ساختار شبکه ای مرکز داده(DCN 3-Tier , Tree, Fat Tree, BCube, DCell)
 • طراحی قرارگيری تجهيزات در رک های مرکز داده (MDA, ZDA, EDA, HAD,TOR,EOR)
 • طراحی الگوی چيدمان مرکز داده و جا نمایی رک ها (Floor Plan)