مدیریت خدمات انفورماتیک

5-copy-300x178

در سال هاي اخير اهميت راهبردی فناوري اطلاعات  به شدت افزايش يافته و فناوري اطلاعات تبدیل  به خط کسب و کار سازمان ها  شده است. بسياري از سازمان ها از فناوري اطلاعات به عنوان مزيت رقابتي خود نسبت به رقبا بهره برداري مي نمايند. در اين راستا، لازم  است سازمان ها به نحو مناسبي در حوزه پشتيباني، ارائه و مديريت خدمات و سيستم هاي فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمايه گذاري نمايند. مديريت خدمات فناوري اطلاعات ابزاري است كه سازمان ها را در نيل به اين هدف ياري مي نمايد. اين در حالي است كه بر اساس تحقيقات انجام شده ، تنها هفده درصد از سازمان ها اعتقاد دارند كه مديريت خدمات فناوري اطلاعات در سازمان هاي آنها از اين نقش و جايگاه راهبردی  بطور شايسته حمايت مي كند.

 

به منظور مديريت كارآمد فناوري اطلاعات از حدود دو دهه پيش اداره رایانه  دولت انگلستان چهارچوبي را تحت عنوان ITIL (Information Technology Infrastructure Library) "كتابخانه زيرساخت فناوري اطلاعات" ابداع نمود. اين چهارچوب مجموعه اي مدون از "بهترين تجارب و كاركردها" از طيف وسيعي از شركت ها، سازمان ها و افراد خبره در زمينه فناوري اطلاعات مي باشد. اين چارچوب شامل مجموعه اي از فرآيندها و رويه ها در سه سطح عملياتي، تاكتيكی و راهبردی  در يك سازمان است که می خواهد به نحو مطلوبی از قابلیت های فناوري اطلاعات بهره برداری می نماید   كه براساس تجارب به اثبات رسيده است و  مي تواند خدمات فناوري اطلاعات را در سازمان به نحو كارآمدي تامين و پشتيباني نمايد. ITIL  بعنوان يك استاندارد صنعتي ساختاري فرآيندگرا را جايگزين رويكرد سنتي وظيفه گرا نموده است.

مزایای ITIL

مزایای تجاری

  • کیفیت اصلاح‌شده نهایی عملیات‌های تجاری با تضمین پشتیبانی فرآیندهایIT از فرآیندهای تجاری.
  • پشتیبانی معتبرتر تجاری از جانب فرآیندهایی از قبیل مدیریت وقایع و مدیریت تغییر و همچنین Service Desk
  • مشتریان می‌دانند که چه انتظاراتی از IT داشته و چه چیزی برای تضمین ارائه آن لازم است.
  • بهره‌وری افزوده سازمان و کارمند مشتری بدلیل اعتبار بیشتر و دسترس‌پذیری بالاتر سرویس‌هایIT

مزایای مالی

  • سرویس‌هایIT و زیرساخت IT با توجیه اقتصادی.
  • پس از پیاده‌سازی، تمامی فرآیندهای Service Management، منافع مالی بلندمدتی را بدنبال خواهند داشت
  • با شناسایی علل بارز رخداد، می‌توان از وقوع آنها جلوگیری کرد.
  • هزینه اعمال تغییر کاهش یافته و تأثیر روی سازمان به حداقل می‌رسد.
  • هزینه مناسب تداوم سرویس.

و بسیار مزایای دیگر از جمله مزایای کارمند ، مزایای نوآوری ، مزایای داخل سازمانی و ...